top of page
生命.png

最新消息

生命工作者: Welcome
a7be2a17-d8d7-487c-8c14-e41d37f063c4.jpeg

4小時沈浸式體驗學習,導引參加者探索自己心流,重新設計自己生涯,擁抱無限可能性。

活動快訊

 • 親子農莊繽紛嘉年華 第四回
  親子農莊繽紛嘉年華 第四回
  Sat, 29 May
  生命領航協會
  29 May 2021, 10:00 am – 1:00 pm
  生命領航協會, Tai Tong, Hong Kong
  29 May 2021, 10:00 am – 1:00 pm
  生命領航協會, Tai Tong, Hong Kong
  每個家庭送一斤有機菜
 • Sat, 05 Dec
  港威大廈2座
  05 Dec 2020, 9:00 am – 06 Dec 2020, 6:00 pm
  港威大廈2座, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  05 Dec 2020, 9:00 am – 06 Dec 2020, 6:00 pm
  港威大廈2座, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  性格造就命運,你會找到在生活中,困擾自己在目標設定,人際關係,與趣發展等問题的答案
 • 絕世好爸農莊樂
  絕世好爸農莊樂
  Sun, 21 Jun
  Yuen Long
  21 Jun 2020, 10:00 am
  Yuen Long, Yuen Long, Hong Kong
  21 Jun 2020, 10:00 am
  Yuen Long, Yuen Long, Hong Kong
 • 爸爸的大樹 (日)
  爸爸的大樹 (日)
  Sun, 14 Jun
  Yuen Long Station
  14 Jun 2020, 2:30 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  14 Jun 2020, 2:30 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  送父親節禮物
 • 5月30日 (六)植樹日
  5月30日 (六)植樹日
  Sat, 30 May
  Yuen Long Station
  30 May 2020, 2:00 pm – 6:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  30 May 2020, 2:00 pm – 6:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  疫情第二口「新鮮空氣」
 • 5月29日 植樹日
  5月29日 植樹日
  Fri, 29 May
  Yuen Long Station
  29 May 2020, 2:00 pm – 5:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  29 May 2020, 2:00 pm – 5:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  疫情第一口「新鮮空氣」
 • 三日兩夜營
  三日兩夜營
  Wed, 13 May
  生命領航協會
  13 May 2020, 7:00 pm HKT – 15 May 2020, 11:00 pm HKT
  生命領航協會, Yuen Long, Hong Kong
  13 May 2020, 7:00 pm HKT – 15 May 2020, 11:00 pm HKT
  生命領航協會, Yuen Long, Hong Kong
  啟迪自己速成班

過往活動

 • 親子農莊繽紛嘉年華 第四回
  親子農莊繽紛嘉年華 第四回
  Sat, 29 May
  生命領航協會
  29 May 2021, 10:00 am – 1:00 pm
  生命領航協會, Tai Tong, Hong Kong
  29 May 2021, 10:00 am – 1:00 pm
  生命領航協會, Tai Tong, Hong Kong
  每個家庭送一斤有機菜
 • Sat, 05 Dec
  港威大廈2座
  05 Dec 2020, 9:00 am – 06 Dec 2020, 6:00 pm
  港威大廈2座, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  05 Dec 2020, 9:00 am – 06 Dec 2020, 6:00 pm
  港威大廈2座, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  性格造就命運,你會找到在生活中,困擾自己在目標設定,人際關係,與趣發展等問题的答案
 • 絕世好爸農莊樂
  絕世好爸農莊樂
  Sun, 21 Jun
  Yuen Long
  21 Jun 2020, 10:00 am
  Yuen Long, Yuen Long, Hong Kong
  21 Jun 2020, 10:00 am
  Yuen Long, Yuen Long, Hong Kong
 • 爸爸的大樹 (日)
  爸爸的大樹 (日)
  Sun, 14 Jun
  Yuen Long Station
  14 Jun 2020, 2:30 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  14 Jun 2020, 2:30 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  送父親節禮物
 • 5月30日 (六)植樹日
  5月30日 (六)植樹日
  Sat, 30 May
  Yuen Long Station
  30 May 2020, 2:00 pm – 6:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  30 May 2020, 2:00 pm – 6:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  疫情第二口「新鮮空氣」
 • 5月29日 植樹日
  5月29日 植樹日
  Fri, 29 May
  Yuen Long Station
  29 May 2020, 2:00 pm – 5:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  29 May 2020, 2:00 pm – 5:00 pm
  Yuen Long Station, Yuen Long, Hong Kong
  疫情第一口「新鮮空氣」
 • 三日兩夜營
  三日兩夜營
  Wed, 13 May
  生命領航協會
  13 May 2020, 7:00 pm HKT – 15 May 2020, 11:00 pm HKT
  生命領航協會, Yuen Long, Hong Kong
  13 May 2020, 7:00 pm HKT – 15 May 2020, 11:00 pm HKT
  生命領航協會, Yuen Long, Hong Kong
  啟迪自己速成班
bottom of page